Berätta_mera_om_fullkorn

Vi vill kunna berätta mer om fullkorn!

Svenskarnas fullkornintag är bekymrande lågt. Samtidigt som många anger att de vill äta mer fullkorn, så vet de inte att det bara finns i spannmål. Där finns en stor möjlighet skriver Brödinstitutet tillsammans med Nestlé, Lantmännen, Leksands knäckebröd och Pågen.

Fullkornets hälsofördelar är välkända, vi har skrivit om det tidigare i ett debattinlägg i Livsmedel i fokus och du kan även läsa om det hos Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har, baserat på data från den enorma epidemiologiska databasen Global Burden of Disease, påtalat att ett för lågt intag av fullkorn är den största kostrelaterade hälsorisken bland svenskar. Större än exempelvis ett för högt intag av socker och för mycket salt. 

Svenskarnas fullkornintag är bekymrande lågt, endast var tionde svensk når rekommendationen om 70 gram fullkorn per dag för kvinnor och 90 gram för män. I Brödinstitutets opinionsundersökning Brödtermometern (2022) anger 48 procent att man vill äta mer fullkorn, men samtidigt anger 72 procent att de inte vet att fullkorn bara finns i spannmål. Här finns uppenbarligen en stor möjlighet att öka konsumtion och bidra till en bättre folkhälsa genom en tydligare kommunikation mot konsument.

Livsmedelsproducenter har ett stort ansvar och en möjlighet att förbättra folkhälsan genom att vägleda konsumenter till hälsosamma val. Korrekt och saklig information på förpackningar och i marknadsföring innebär en fördel för konsumenter.

 På europeisk nivå finns inte något godkänt hälsopåstående om fullkorn, men det finns några om fiber som exempelvis ”Fiber ökar fekal bulk”. Ytterligare kommentarer är överflödiga.

För att företag inte ska vilseleda konsumenter, medvetet eller omedvetet, finns det ett strikt regelverk kring vad som får sägas om kopplingen mellan mat och hälsa. Syftet är självklart att skydda konsument. Tyvärr leder det fyrkantigt utformade regelverket till att möjligheterna att vägleda konsumenter till hälsosamma livsmedel kraftigt begränsas.

Idag finns några godkända sätt för företag att indikera fullkornets potential för hälsan, det är tillåtet att använda påståendet ”Livsmedelsverkets kostråd lyder: Byt till fullkorn”, knappast något som varken inspirerar till köp eller lever upp till fullkornets fulla potential. På europeisk nivå finns inte något godkänt hälsopåstående om fullkorn, men det finns några om fiber som exempelvis ”Fiber ökar fekal bulk”. Ytterligare kommentarer är överflödiga.

Med tanke på det låga intaget av fullkorn i Sverige, är det uppenbart att mer bör göras. Att öka intaget av fullkorn är en reell möjlighet, för att förbättra folkhälsan i Sverige. Mer fullkorn i kosten förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancerformer i högre grad än någon annan enskild kostfaktor.

För att uppmuntra till att välja fullkorn har flera livsmedelsproducenter gått samman och genomför nu en kampanj i ungefär 200 matbutiker över hela Sverige där produkter som innehåller fullkorn lyfts fram. I butik fattar konsumenter snabba beslut, och ett välplacerat och tydligt budskap kan ha god effekt. Kampanjen är ett gott exempel på företagens vilja, kompetens och resurser att vägleda konsumenter till hälsosammare val.

Om företag i större utsträckning tilläts använda de budskap som Livsmedelsverket själva använder i sin kommunikation, har vi goda förutsättningar att öka svenskars fullkornsintag.

Per Frank, Nordic Nutrition and Public Affairs Manager, Nestlé 

Maria Sitell, Leg. dietist o kommunikationschef, Brödinstitutet 

Peter Joon, VD, Leksands Knäckebröd

Berith Apelgren, Informations- & hållbarhetschef, Pågen

Sanna Remholt, Nutrition Manager, Lantmännen

Debattartikelns...

  … avsändare är Nestlé, Brödinstitutet, Lantmännen, Leksands knäckebröd och Pågen.