Brödtermometern

BRÖDTERMOMETERN

Brödtermometern är en opinionsundersökning som görs av analysföretaget United Minds  i november varje år på uppdrag av Brödinstitutet

Undersökningen syftar till att varje år mäta olika attityder till mat avseende hälsa, hållbarhet,  överkänslighet, vardagsekonomi, fullkorn och matvanor.

Ta del av undersökningen