OM BRÖDINSTITUTET

Brödinstitutet strävar efter att vara den naturliga kunskapskällan om bröd i synnerhet och om god och bra mat för hälsan och klimatet i allmänhet. Här hittar du filmer, vetenskapliga rön och
våra inlägg i debatten.

Med bröd i fokus och på vetenskaplig grund. Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, med vetenskapen som grund. Det gör vi genom att kommunicera i olika slags medier och genom att vara aktiv i nätverk med personliga tränare, dietister, bagare, skolsköterskor, läkare, nutritionsforskare och många andra i samhället. Med brödet och saklighet som grund skapar vi  goda, hälsosamma och klimatsmarta måltidslösningar. Inte sällan sker det genom att vi tar död på myter.

Augusti 2021 nominerades Brödinstitutet till det prestigefyllda priset Livsmedelspriset som delas ut av Livsmedel i fokus med motiveringen ”För sitt informativa sätt att möta matmyter med fakta. Brödinstitutet lyfter fram brödets förträfflighet från många olika synvinklar, som nyttigt, klimatsmart och en viktig källa till proteiner och fullkorn.

Kort om vår historia

Brödinstitutets verksamhet startade 1957 som ett samarbete mellan myndigheter och brödbranschen. Under 1970-talet lanserades den klassiska reklamkampanjen ”Socialstyrelsen rekommenderar 6 – 8 skivor bröd om dagen” som är en av Sverige genom tiderna mest uppmärksammade kampanj. Brödinstitutet är idag ett dotterbolag till branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer.

BESÖKSADRESS
Sveavägen 25, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 3546
103 69 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se