Brödkonsumtionen i Sverige

Brödkonsumtionen har legat relativt konstant på 1 kg per person och vecka.

Vi äter mellan 50 och 55 kg bröd per person och år, med andra ord omkring 1 kg per vecka. Tvärtom mot vad många tror har brödkonsumtionen inte minskat utan tvärtom legat relativt konstant de senaste 20 åren med en viss ökning.

Brödkonsumtion_Jordbruksverket

För mer detaljerad information hänvisar vi vidare till Jordbruksverkets statistik.

Vi har ätit bröd i över 10 000 år och det var i och med att vi började odla spannmål som vi blev bofasta och byar och senare större samhällen bildades. Man har funnit rester av brödbakning från järnåldern. Bröd och andra spannmålsprodukter är det vi kallar för stapelvaror i vår del av världen.

BESÖKSADRESS
Sveavägen 25, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 3546
103 69 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se