tävlingsregler

Villkor för tävling ”Välj FULLKORN” för konsument.

 1. Tävlingen pågår mellan den 1 januari 2023 och den 28 februari 2023. Bara bidrag som inkommit under de datum som tävlingen pågår kommer att tas med i uttagningen av vinnare.
 2. Arrangör av tävlingen är Lantmännen Cerealia AB, Lantmännen Unibake AB, Nestlé Sverige AB, Pågen AB och Leksands Knäckebröd AB och Brödinstitutet AB. Nedan nämnda som arrangörer.
 3. Tävlingen är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Sverige. Anställda eller representanter för arrangörerna eller deras familjer får inte delta i denna tävling.
 4. De tävlande ska fylla i formuläret på Tävling vinn fullkornsprodukter – Brödinstitutet (brodinstitutet.se) för att delta i tävlingen.
 5. Vinsterna utgörs av fem paket fulla av fullkornsprodukter från våra samarbetspartners till ett värde av minst 500 kr. Paketen ska gå till fem olika tävlingsbidrag.
 6. Endast tävlingsbidrag som inkommit via formuläret på Tävling vinn fullkornsprodukter – Brödinstitutet (brodinstitutet.se) kommer att godtas. Genom deltagande i tävlingen accepterar deltagaren att arrangörerna har rätt att utan kostnad publicera tävlingsbidraget samt namn på vinnare på sina egna plattformar. Med plattformar avses arrangörernas hemsida, Facebook och Instagram.
 7. Varje deltagare kan enbart delta och vinna en gång under hela tävlingens gång.
 8. Det är inte nödvändigt att köpa något för att delta i tävlingen.
 9. Arrangörerna ansvarar inte för borttagna, skadade eller ogiltiga digitala/elektroniska bidrag och dessa kommer inte att godtas i tävlingen.
 10. Tävlingsbidrag måste ha inkommit senast vid midnatt 2023-02-28 för att vara giltiga. Vinnande bidrag kommer att utses av en jury bestående av representanter från arrangörerna. Det enligt juryns mening mest kreativa bidraget vinner. Juryns beslut kan inte överklagas.
 11. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 12. Vinnarna meddelas personligen av arrangörerna. Vinnaren meddelas senast den 2023-03-10. Vinsten levereras senast 2023-03-31. Om en utvald vinnare inte kan bli kontaktad av någon anledning, eller varken kan eller vill motta priset, kommer en alternativ vinnare att bli utsedd av arrangören och bli erbjuden priset. Detta kan arrangören göra utan ansvar för den första vinnaren.
 13. Deltagarnas personuppgifter kommer att användas i syfte att genomföra tävlingen, vilket bl.a. innefattar administration av anmälningar, offentliggörande av vinnaren, information till vinnaren om vinsterna och distribution av vinster. Personuppgifterna kommer att raderas när tävlingen är avslutad och priset utdelat. Deltagaren kan när som helst kontakta arrangören för att kontrollera, begära en ändring eller radering av deras personuppgifter. Arrangörerna kommer att behandla deltagarnas kontaktuppgifter och tävlingsbidrag för ändamålet att administrera tävlingen.
 14. Priser kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. För det fall den i punkt 5 angivna produktvinsten inte är tillgänglig, har arrangörerna rätt att ersätta vinsten med en alternativ produkt som har motsvarande värde.
 15. Om någon aspekt av denna kampanj av någon anledning inte kan köras som planerat kan arrangörerna efter eget initiativ, avsluta, ändra eller avbryta kampanjen och även ogiltigförklara eventuellt drabbade bidrag (detta inkluderar, datavirus, nätverksfel, buggar, manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniska fel eller någon orsak som inte kan kontrolleras av arrangörerna eller som påverkar säkerheten, rättvisan, integriteten eller genomförandet av denna kampanj).

 

Arrangörerna förbehåller sig rätten att korrigera eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Genom att delta i denna kampanj accepterar deltagarna (i) att de är bundna av dessa villkor, inklusive alla deltagarkrav och (ii) accepterar att vara bundna av arrangörens beslut som är bindande i frågor som rör kampanjen. Om man inte följer dessa villkor kan det leda till diskvalificering

Ingen garanti på priset lämnas av arrangören.

Vid eventuella frågor kontakta via epost per.frank@se.nestle.com