skola

Publicerad 2014-10-17

Brödet – en viktig roll för inlärning?

Enligt Livsmedelsverket hör bröd till våra viktigaste energikällor. Men de understryker att det ska vara bröd med hög halt fullkorn. I deras råd ”Bra mat i skolan” beskrivs bra skolmat som den som eleverna tycker om och känner igen men som ändå utman...
Läs hela
Publicerad 2014-10-07

Bröd i skolan vann pris

Brödinstitutets skrift "Bröd i skolan" tilldelades Svenska Publishing-Priset 2014 den 6:e oktober. Bröd i skolan är en färgstark inspiration och informationsskrift som riktar sig till dem som arbetar med mat i skolan. Med Bröd i skolan vill Brödinst...
Läs hela
Publicerad 2014-08-15

Bröd ger ökad möjlighet till inlärning

Ändå visar ny undersökning från Brödinstitutet att kommunernas skolrestauranger väljer att inte servera mjukt bröd till sina elever. Undersökningen visar att brödserveringen i kommunernas skolrestauranger varken minskat eller ökat under de senaste fe...
Läs hela
Publicerad 2014-06-26

Det goda brödet – lösningen på de dåliga PISA-resultaten?

Brödinstitutets nyligen genomförda undersökning visar att brödserveringen i kommunernas skolrestauranger inte gått ner under de senaste fem åren. Men det är fortfarande 60 % av landets kommuner som inte serverar bröd dagligen till sina elever. Under...
Läs hela

BESÖKSADRESS
Sveavägen 25, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 3546
103 69 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se