livsmedelsverket

Publicerad 2016-06-10

Almedalsseminarium – vem vinner slaget om planeten?

Att äta nyttigt eller klimatsmart upplevs ibland som motsägelsefullt. Hur ska vi komma vidare för att enklare kunna välja mat som är bra både för bättre hälsa och klimat och vad säger den nya livsmedelsstrategin i frågan. Om detta diskuterar bland an...
Läs hela
Publicerad 2014-10-17

Brödet – en viktig roll för inlärning?

Enligt Livsmedelsverket hör bröd till våra viktigaste energikällor. Men de understryker att det ska vara bröd med hög halt fullkorn. I deras råd ”Bra mat i skolan” beskrivs bra skolmat som den som eleverna tycker om och känner igen men som ändå utman...
Läs hela
Publicerad 2014-09-14

Minska undernäring i äldreomsorgen med näringsrikt bröd

Matglädje hos de äldre skapar också livsglädje. Med enkla medel kan personalen göra måltiden lättillgänglig och mindre men lika näringsrik. Genom dofterna från bakning stimuleras matlusten och med smörgåsar på kvällsvagnen minskas nattpausen. Närings...
Läs hela

BESÖKSADRESS
Sveavägen 25, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 3546
103 69 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se