En kampanj med mersmak

Fullkorn är ett annat ord för hållbarhet, sammanfattade tidskriften Livsmedel i Fokus Brödinstitutets seminarium om ’6-8 brödskivor – vad hände sedan?’ den 20 april. Den slutsatsen i kombination med tre stringenta forskare inom livsmedel och hälsa gav en spännande  inblick i framtiden för bröd, spannmål, hälsa och klimat. 

Spela video om Inger-Cecilia-Labba

Se hela filmen från seminariet den 20 april.

MÅnga kolhydrater är olika

Roger Andersson, professor i livsmedelsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet delgav forskningsresultat om vilka strukturskillnader olika resistenta stärkelser har. Bland annat kan det ge skillnader i blodsockersvar beroende på vilken stärkelse man äter och även beroende på vilket sätt maten är tillagad. Olikheterna påverkar metabola processer, som i sin tur påverkar risken för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Lyssna vidare i filmen för att ta del av helheten och fler intressanta detaljer. 

Roger-Andersson-SLU

Kostfibrer är bra men fullkorn är ännu bättre, sa Roger Andersson, professor i livsmedelsvetenskap vid SLU.

fokus biotillgänglighet

Inger-Cecilia Labba som  hösten 2022 disputerade vid Chalmers tekniska högskola med avhandlingen ’Nutritional Limitations of a Green Protein Shift with a Focus on Iron’ visade på behovet av att räkna med den lägre biotillgängligheten av vegetabiliska proteiner vid planering av mat. Hon visade samtidigt på de lösningar som stimulerar upptaget där surdegsbakning är ett exempel på en betydelsefull fermenteringsprocess. På så sätt ökas tillgängligheten av näringsämnen i fullkornsbröd. 

Inger-Cecilia Labba samtalar med moderatorn för seminariet, Ingela Stenson

En kampanj som engagerar

Maria-Sitell_Brödinstitutet

Kampanjen genererar fortfarande många frågor från främst statsvetare, beteendevetare och matkunniga, berättade Maria Sitell på Brödinstitutet

Ultraprocessad mat?

Vetenskapen är inte enig kring begreppet ultraprocessade livsmedel berättade nutritionist och docent Emma Patterson från Livsmedelsverket. Den mest använda definitionen som används idag togs fram av en grupp brasilianska forskare och är i korthet en mix av innehåll, syfte och matvanor. Problemet med begreppet menade Emma Pattersson är att det täcker in så många olika aspekter vilket bland annat gör det svårt att tillämpa inom forskningen. Vi vet redan vilken mat vi ska äta mer och mindre av. Det är tveksamt om begreppet ger ökad kunskap för att förbättra matvanorna.

Emma Patterson, Livsmedelsverket tydliggjorde att det finns inte ett etablerat begrepp för ultraprocessad mat. Den som används idag innefattar att maten är ”väldigt mycket” processad, industritillverkad och dessutom lättäten. Den innehåller många ingredienser, främst sådana som man inte har i ett vanligt hemmakök. Vidare att det marknadsförs mycket och är förpackat för att tilltala barn, 

Kostnadsläget och saltstatus

Seminariet bjöd även på analys av det ökade prislägets konsekvenser med Martin Lundell från Sveriges bagare & konditorer. 

Priset på bröd har ökat betydligt mindre än vad priset på råvaror har gjort. Kostnadsökningarna på spannmål mer än dubblerades när det var som högst. Parallellt ökade även priset på övriga råvaror och  förpackningsmaterial. Till detta ska energikostnaden som har skenat läggas. Allt sammantaget blir den situation vi nu alla upplever, vilket är en mycket stor utmaning, både för konsument och producent.

Ett starkt tips är att kolla in YouTubefilmen för mycket mer kött på benen. En undersökning som visar att saltmängden i bröd ligger under nyckelhålsmärkningen presenterades. Även Brödtermometerns highlights som att mackor anses som fullvärdiga måltider i hög grad och att numera vet många att fullkorn är bra men inte i vilken mat det finns. Och att en tredjedel inte vet att bröd är något av det mest klimatsmarta man kan äta. Med mera. 

Martin Lundell, vd för Sveriges bagare & konditorer, analyserar hur priset på el och spannmål har ökat mest.

medverkande

Roger Andersson, professor i Livsmedelsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Inger-Cecilia Labba, tekn.dr, projektledare/expert på AFRY.

Emma Patterson, nutritionist vid Livsmedelsverket och docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.

Martin Lundell, vd Sveriges bagare & konditorer

Maria Sitell, kommunikationschef o leg. dietist Brödinstitutet.

Ingela Stenson, moderator. Omvärldsanalytiker på United Minds o chefredaktör på Livsmedel i Fokus.