Brödtermometern-Brödinstitutet

Brödets popularitet skjuter i höjden

Den positiva attityden till bröd ökar, fler äter bröd varje dag och mackor som måltid har stigit markant. Det finns också en växande uppfattning om brödets praktiska värde i vardagen. Allt fler ser bröd som en tidsbesparande lösning samtidigt som det är det mest populära sättet att äta fullkorn på. Det visar Brödtermometern, Brödinstitutets årliga opinionsundersökning.

Det är en tilltagande trend att äta bröd varje dag med en ökning på 21 procent sedan 2019 (från 47 procent till 57 procent 2023). 93 procent av de som bor i Sverige äter idag bröd frekvent vilket är den högsta siffran sedan mätningen började. De som är mest priskänsliga äter oftare bröd varje dag. Nästan hälften (46 procent) äter idag mackor som alternativ till lagad måltid minst två gånger i veckan och bland unga vuxna är siffran 65 procent.

Andelen som ser bröd som en räddare i vardagen har ökat med 27 procent sedan 2020 (59 procent 2020, 75 procent 2023). Även uppfattningen om bröd som modernt och trendigt har ökat från 28 procent 2020 till 42 procent 2023, vilket indikerar att bröd har blivit en del av den moderna matkulturen och anses vara en trendig produkt. Det är också främst på sociala medier som inspirationen till mackrecept finns. 33 procent anger sociala medier jämfört med 4 procent för matlagningsprogram på tv. Cirka 30 procent bland dem som är 18–45 år anger att de själva har delat bilder på sina mackor.

Brödets roll som klimatsmart livsmedel har fortfarande en bit kvar. Kunskapen om att bröd och andra spannmålsprodukter har lika låga klimatutsläpp (cirka 0,8 koldioxidekvivalenter per kilo) som baljväxter är låg där endast 10 procent visste svaret. Tre av fyra vet inte heller att bröd är något av det bästa man kan äta för klimatet. Åsikten att bröd är en naturlig del av växtbaserad kost ökat med 40 procent på tre år från 32 procent till 45.   

 Attityderna till bröd är väldigt intressanta då trender, åsikter och omvärldshändelser speglar sig väl. Kombinationen med tydligheten att vår livsstil påverkar både våra egna kroppar och hela planeten och behoven av forskningsbaserade råd talar för sig självt, säger Maria Sitell, kommunikationschef och dietist på Brödinstitutet. Forskningen visar enhetligt att spannmål är något av det mest klimatsmarta vi kan äta och fullkorn förebygger våra stora folkhälsosjukdomar i allra högst grad. Brödet har alla rätt.

Brödtermometern

Fullkorn anges fortfarande vara den viktigaste faktorn vid köp av bröd. Fullkorn och fibrer samt växtbaserat ligger i topp när svenskarna har fått svara på frågan om på vilket sätt man skulle ändra kosten för att äta mer hälsosamt. Fullkornsbröd är favoriten bland fullkornsprodukter. På frågan ”Hur äter du helst fullkorn?” svarar 68 procent bröd vilket är mer än frukostflingor, gröt och pasta tillsammans (65 procent).

På frågan ”Vilka livsmedel tycker du är nyttigast?” klättrar fullkornsprodukter nu upp till femte plats från att ha legat på plats sju i många år. Grönsaker, frukt och bär uppfattas fortfarande som nyttigast. Enligt den samlade forskningen i Global Burden of Disease vid Institute for Health Metrics and Evaluation* är dock fullkorn den enskilda kostfaktor som förebygger ohälsa i högst grad medan frukt och grönsaker ligger på sjätte respektive sjunde plats.

Brödtermometern visar också att betydelsen av ekologisk mat har minskat med 54 procent sedan 2019. Det framgår när respondenterna i undersökningen ska välja de två viktigaste aspekterna som avgör valet av mat när man handlar (från 13 procent till 6). För närproducerad mat är minskningen 29 procent samma period (från 17 procent till 12). De aspekter som ligger i topp är prisvärdhet, smak, nyttighet och lätt att tillaga.

 *Global Burden of Disease (GBD) är en omfattande global forskningsstudie som beskriver dödlighet och sjuklighet från större sjukdomar, skador och riskfaktorer över hela värden. Uppgifter samlas in och analyseras av ett konsortium som består av mer än 3600 forskare från 145 länder. Ansvarig för projektet är Institute for Health Metrics and Evaluation.

Opinionsundersökningen Brödtermometern är gjord av analysföretaget United Minds på uppdrag av Brödinstitutet och har genomförts sedan 2009, dvs 15 gånger. 1003 intervjuer genomfördes bland svensk allmänhet i åldrarna 18 till 80 år i november 2023.

För mer information, kontakta gärna:

Maria Sitell, kommunikationschef Brödinstitutet
maria@brodinstitutet.se, +46 (0) 707-64 58 84