Foto: Brödinstitutet

USA:S NYA KOSTRÅD I EN KNÄCKEBRÖDSPIZZA

USA:s nya kostråd vidhåller det som tidigare har gällt, dvs lagom med mat, mer grönt och frukt, mer fisk, mindre socker och salt med mera. Fullkornen lyfts nu upp i högre grad som en central del av kosten för att må bra och förebygga ohälsa. Ta del av professor Mai-Lis Hellenius beskrivning av de nya amerikanska kostråden då hon också säger ”Svenskt rågknäcke skulle vi kunna äta mycket mer av. Du kan göra pizza på fullkornsknäcke.”