surdeg-Brödinstitutet

fermentering, folkhälsa och fullkorn

- Seminarium om sura strömningar

Välkommen till Brödinstitutets seminarium, på plats eller digitalt, den 6 februari kl 8:30-10.

Gröna proteiner, biotillgänglighet, tarmhälsa, mikrobiota. Det är bara några av de begrepp som är i stort fokus just nu vid forskning som rör sambandet mellan mat och hälsa.

Brödinstitutet hälsar dig välkommen till ett nedslag kring var forskningen står idag. Seminariet bjuder på förklaringar om varför man med fördel ska ha både surdeg och fullkorn i brödet. Och vidare vad forskningen idag säger om tarmens bakteriekultur, dess villkor, förutsättningar och påverkan på flera av våra stora levnadsvanesjukdomar.

Årets Brödtermometer presenteras. Färsk och genomförd för 15:e gången. Brödtermometern är Brödinstitutets opinionsundersökning som mäter kunskapen och attityden kring mat och hälsa. Denna gång även om kunskapsläget bland befolkningen om sambandet mellan hälsa, surdeg och fullkorn. 

Mer information om program och talare.