Bröd-mindre-salt-Matkorgen-Livsmedelsverket

Matkorgen visar: mindre salt i bröd

Livsmedelsverkets Matkorgsundersökning visar att insatserna med att minska mängden salt i mat som köps i butik nu ger resultat. Brödet lyfts fram som ett gott exempel.

Matkorgsundersökningen visar att de åtgärder som delar av livsmedelsbranschen sedan länge, på helt frivilliga grunder, arbetat med har gett resultat. Salt från bröd och andra spannmålsmålsprodukter har minskat med cirka 20 procent sedan senaste Matkorgsundersökningen 2015.  Även charkprodukterna har lyckats väl där motsvarande siffra är 25 procent. Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande den 19 juni  2024.

Livsmedelsproducenternas större branschorganisationer Kött- och charkuteriföretagen, Livsmedelsföretagen, Sveriges bagare & konditorer samt Sveriges bryggerier har tillsammans tagit fram en modell för hur salt och socker ska sänkas i produkterna även fortsättningsvis.
Hur detta arbete går till presenteras tydligare i Livsmedelsverkets slutrapport  från regeringsuppdraget att främja frivilliga branschöverenskommelser, i syfte att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel. Den publicerades den 15 februari i år. 

–  De är verkligen kul att Livsmedelsverket uppmärksammar det gedigna arbete som Sveriges bagerier har gjort sedan länge, det vill säga att ständigt ta fram allt bättre produkter, säger Martin Lundell, vd för Sveriges bagare & konditorer.

OM Matkorgsundersökningen

Livsmedelsverket skriver i sitt pressmeddelande den 18 juni 2024 att Matkorgsundersökningen analyserar innehållet i en typisk svensk ”matkorg”. Syftet är att undersöka hur mycket näringsämnen och ämnen som kan vara skadliga som finns i maten. Maten som analyseras köps i vanliga butiker och motsvarar hur mycket vi äter i Sverige av olika livsmedel.