fullkornsfrämjandet projektledare

Fullkornsfrämjandet har landat - söker projektledare

FullkornsFrämjandet har landat, i Göteborg, och söker nu en dedikerad projektledare som självständigt kan starta upp, leda och driva verksamheten inom FullkornsFrämjandet med placering i innovationsmiljön GoCo i Mölndal.

OM ROLLEN
Som projektledare för FullkornsFrämjandet kommer du att vara ansvarig för att initiera, leda verksamheten som primärt syftar till att öka konsumtionen av fullkornsprodukter. Fullkorn är en av de viktigaste delarna i kosten för att uppnå en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Arbetet sker i samverkan med projektledare för SWITCH-projektet från Chalmers Tekniska Högskola och RISE och med styrgruppen för FullkornsFrämjandet där representanter från de 18 partnerna ingår.

OM DIG
Vi söker dig som är självgående, initiativrik och ansvarsfull med förmåga att driva arbetet fokuserat. Du kan kommunicera professionellt både muntligt och skriftligt, gillar att nätverka och skapa goda relationer. Du har förmåga att vara både strategisk och kreativ med en tydlig affärsmässighet. Du stimuleras av att växla mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter och har förmåga att leda och skapa samarbete mellan olika aktörer, inklusive näringsliv, myndigheter, NGOs, akademi och andra delar av samhället.

OM FULLKORNSFRÄMJANDET
Tjänsten finns vid Stiftelsen Chalmers Industriteknik som är en forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för att skapa ett hållbart samhälle.

FullkornsFrämjandet är en ny organisation som utgår från ett redan etablerat samarbete mellan näringsliv, akademi, myndigheter, offentlig måltidsverksamhet och ideella organisationer. Brödinstitutet och Livsmedelsföretagen har projektlett uppbyggnadsfasen

FullkornsFrämjandet liksom SWITCH ingår som en del av GoCo Health Innovation City i Mölndal/Göteborg. GoCo är en innovationshub med ambitionen att skapa ett kluster för hälsa i världsklass där FullkornsFrämjandet och SWITCH har sin huvudsakliga verksamhet.

Ta del av en mer fullständig beskrivning av verksamheten och tjänstens innehåll och varmt välkommen att söka.