Floskelbingo

Skriv vad du menar, det håller

Floskelbingo passar inte för något, och särskilt inte när vi ska ställa om till hållbar livsmedelskonsumtion med alla de utvecklingsinsatser som är helt nödvändiga. Men hur används de olika orden inom gebitet?

På journalistik- och skrivarkurser lär man sig att ord och meningar ska tala för sig själva. Utropstecknet ska finnas inbyggt i själva meningen i stället för som ett tecken. En annan praxis är att med fördel skriva det man menar i stället för att använda uttryck som exempelvis det ligger en hund begraven eller att få sina fiskar varma.

Språk utvecklas. Se bara på den uppmärksamhet som årets nyordslista får.

Fenomenet att mer vanliga ord används i nya främmande sammanhang är knepigare. Till exempel kan man höra om företeelser som är toxiska utan att ha något med reell förgiftning att göra, möten krisar även om man bara har haft en högljudd diskussion. Vidare är uttrycket helt sjukt vanligt i intervjuer, inte minst efter idrottsprestationer.

Floskler finns överallt och kan ha sin roll men överanvända och inte minst felanvända kan de lätt bli fel. En snabb sökning på internet visar att de värsta flosklerna anses vara hålla flera bollar i luften, vara stresstålig och skapa värdegrund.

Vi inom livsmedelsbranschen är nog varken bättre eller sämre. Jag blir ibland helt matt och kan erkänna att måttet snart är rågat för fraserna innovativa lösningar, framtiden är redan här och det går snabbt nu. Har vi inte alltid verkat för utveckling, omvärldskoll och gjort framtidsanalyser med viss stress?

man-som-läser

Några ord som kan bli mer tydliga, om de används stringent, är innovation, forskning och vetenskap.

Innovation. Innebär nya lösningar av större betydelse, kan vara ett tekniksprång, som bygger på ny eller befintlig kunskap som används på nytt sätt. Kylskåpet var 1920-talets stora innovation. Pacemakern 50-talets. Vilka blir 2020-talets bidrag? I sammanhanget vill jag nämna att så kallad vanlig (och betydelsefull) produktutveckling inte är en innovation utan är just produktutveckling.

Forskning och utveckling bygger på tre olika nivåer: grundforskning, tillämpad forskning och det tredje, alltså utvecklingsarbetet där man systematiskt använder forskningsresultat till nya produkter, processer med mera som redan finns. Att insulin finns tillgänglig att injicera är ett av många fantastiska exempel på forskning och utveckling.

Ett annat begrepp som numera slängs lite slarvigt med är vetenskapligt. Begreppet används för att skapa en seriös touch utan att nödvändigtvis vara vetenskaplig. Det kan gälla träningsråd, så kallade hälsoprodukter, nydanande vegetariska produkter eller till med odling. Märklig företeelse.

Vetenskap kan beskrivas som produktion av ny kunskap genom systematiska metoder. Evidensbaserad betyder att den är bevisad eller belagd. Högst bevisvärde har systematiska översikter, metaanalyser och randomiserade kontrollerade dubbelblinda studier.

Att använda felaktiga ord i fel sammanhang gör det inte mer rätt eller förståeligt för att det sägs många gånger. Floskelbingo passar inte för något, och särskilt inte när vi ska ställa om till hållbar livsmedelskonsumtion. Jag är övertygad att det blir både bättre och enklare när orden används i sin rätta bemärkelse. Skriv vad du menar, det håller.

Texten är publicerad i Livsmedel i Fokus nr 4, 2023.