influencer-NNR

oBS för (vissa) influencers

Det är minst sagt intressant hur många som tycker sig tro att just deras åsikt är relevant för fler än dem själva. Hela influencerfenomenet är ett tydligt exempel. Ett fenomen som jag är starkt skeptisk till. Men det finns fler exempel än influencer på, och hur, olika personer har agerat efter att de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR) presenterades tidigare i år, och som är minst sagt märkliga.

Bara efter att något dygn hade gått sedan största genomgången av NNR på 30 år hade presenterats, svämmade det fullständigt över i alla mina kanaler.
Sändningen hann knappt avslutas förrän inlägg i diverse olika kanaler uttryckte meningar som till exempel ”vore intressant om det fanns något om ekonomiska styrmedel”. Vidare ”hur kan de missa faran med ultraprocessat” och ”så lite kött funkar ju inte”. Vissa medier, med helt uppenbart nedlagd researchavdelning, fokuserade på några gram hit och dit och även professorer (utanför nutritionsområdet) gav sin syn på saken utan kunna ämnet mer än översiktligt. Otroligt tröttsamt.

vetenskapliga-artiklar

Det är förstås helt fritt att ha åsikter och kritik ska förstås tas i beaktande. Jag är dock övertygad om att man missar själva syftet rätt rejält om vederbörande inte är insatt i den stora helheten. Det här handlar primärt om hur olika ämnen påverkar kroppen och NNR är först och främst en näringsrekommendation. 

När NNR presenterades i juni gjordes det korrekt och tydligt. Det vill säga redovisade forskningsläget om nutrition och hur slutsatserna har kommit till. NNR värderade inte, gav inga tips utan var knastertorr. Utifrån den basen kan nationella kostråd sedan tas fram. Det kommer bli minst sagt intressant.

Jag är fullt medveten om de snårigheter som har funnits längs vägen i denna revidering och det finns förmodligen saker att lära.

NNR 2023 är den vetenskapliga sammanfattningen av nutritionsforskningen. Punkt. Låt forskning vara forskning, för allas hälsas skull. Det andra kommer sedan, det vill säga nationella kostråd. Det är också mycket välkommet!

Sokrates bevingade ord ”Ju mer jag lär mig desto mer inser jag hur lite jag vet” är värda att påminna sig själv om ibland, speciellt för den som är influencer, oavsett i vilken roll.