USA:s nya kostråd i en knäckebrödspizza

Publicerat 2021-02-18

USA:s nya kostråd vidhåller det som tidigare har gällt, dvs lagom med mat, mer grönt och frukt, mer fisk, mindre socker och salt med mera. Fullkornen lyfts nu upp i högre grad som en central del av kosten för att må bra och förebygga ohälsa. Ta del av professor Mai-Lis Hellenius beskrivning av de nya amerikanska kostråden då hon också säger ”Svenskt rågknäcke skulle vi kunna äta mycket mer av. Du kan göra pizza på fullkornsknäcke.”

BESÖKSADRESS
Sveavägen 25, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 3546
103 69 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se