USA:s nya kostråd i en knäckebrödspizza

Publicerat 2021-02-18

USA:s nya kostråd vidhåller det som tidigare har gällt, dvs lagom med mat, mer grönt och frukt, mer fisk, mindre socker och salt med mera. Fullkornen lyfts nu upp i högre grad som en central del av kosten för att må bra och förebygga ohälsa. Ta del av professor Mai-Lis Hellenius beskrivning av de nya amerikanska kostråden då hon också säger ”Svenskt rågknäcke skulle vi kunna äta mycket mer av. Du kan göra pizza på fullkornsknäcke.”

BESÖKSADRESS
Storgatan 19, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 556 80
102 15 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se