Fibrer – en väg till bättre hälsa, eller?

Publicerat 2015-10-01 | Postat ämne är: fibrer, fullkorn, hälsa, viktminskning,

Fibrer i maten har goda effekter för vår hälsa. Ät fibrer och du håller vikten lättare men minskar också risken för tarmcancer. Ändå är det ett sällan framfört budskap för att främja folkhälsan. 

Ett av våra största välfärdsproblem är övervikt och fetma. Runt om i världen är det många som är drabbade, vilket i sin tur leder till andra oönskade hälsoproblem. I sin tur har detta genererat efterfrågan av dieter, nya produkter för viktminskning men också fått organisationer och myndigheter att verka för hälsosammare matval. Vilket har väckt intresset för fibrer internationellt, men har också börjat uppmärksammas här i Sverige.

WHO (Världshälsoorganisationen) drar slutsatsen att kostfibrer är den enda livsmedelskomponenten som bevisligen har en skyddande effekt mot övervikt och fetma.

Ändå äter vi alldeles för lite fibrer än det som rekommenderas. Råden från Livsmedelsverket är att vi bör äta 25-35 g per dag. Det låter kanske inte så mycket, men vi kommer sällan upp i de mängderna. Mest fibrer finner vi i fullkornsrika spannmål och bröd, men också i bönor, frukt och grönsaker. Mycket fibrer finns i knäckebröd – 100 g fullkornsknäckebröd kan innehålla från 15 g upp till 24 g. En knäckebrödskiva väger ca 15 g.

Enligt Brödinstitutets undersökningar har konsumenten intresse av fiberinnehållet i livsmedel och framför allt i bröd och andra spannmålsprodukter. Man vet att det är bra, men har sällan kännedom om sitt eget fiberintag eller ens vilka hälsoeffekterna är.

Hälsoeffekter

Olösliga fibrer fungerar som ett motionspass för tarmarna. Fibrerna sväller av vätska och gör magen mindre trög och besvärlig – vilket minskar risken för tarmcancer. Fibrer ökar också volymen i maten och ger en längre mättnad som i sin tur kan leda till viktminskning.  Det finns också vattenlösliga gelbildande fibrer. De kallas betaglukaner och har en kolesterolsänkande effekt. De håller blodsockernivån nere, är positiva för matsmältningen, stimulerar tarmfloran och immunförsvaret och motverkar tarmcancer. Betaglukan finns i alla spannmål, men främst i havre och korn.

Fördelarna med fibrer är många och konsumentintresset finns. På marknaden har flera nyttolivsmedel baserade på havre lanserats med marknadsföring byggd på betaglukaner, bland annat bröd. Men att informera direkt på konsumentförpackningar om hälsofördelarna låter sig däremot inte göras – ännu. Det räknas som hälsopåstående och regleras av EU-kommisionen, men diskussioner har startats för att se över möjligheterna att använda hälsopåstående som gagnar konsumenten. Och hälsopåståenden som är vetenskapligt underbyggda finns det gott om när det gäller fibrer. Därför vore det en enkel väg till en bättre folkhälsa.

BESÖKSADRESS
Sveavägen 25, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 3546
103 69 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se