Kan bröd användas som verktyg för att minska undernäring i äldreomsorgen

Publicerat 2014-06-26 | Postat ämne är: äldreomsorgen, BRÖD,

Matglädje hos äldre skapar livsglädje. Med enkla medel kan man göra en måltid näringsrik och lättillgänglig. Bakning är ett sätt att stimulera aptit och skapar delaktighet. Kan man se brödet som en resurs i vården och omsorgen av våra äldre för att ge den näring de behöver?

Det finns i dag stor kunskap om vad äldre kan äta för att hålla sig friska. Rekommendationerna för äldre skiljer sig något från övriga åldersgrupper. Äldre har lägre energibehov än yngre och tenderar att äta mindre portioner, men deras behov av viktiga näringsämnen är fortsatt lika högt. För att den ekvationen ska gå ihop krävs det att kosten till de äldre måste vara än mer näringsrik.

Att vårdpersonal har kunskap om måltidens betydelse och hur den påverkar är viktigt. Verktyg för att utvärdera måltidsmiljön behöver fastställas.

Livsmedelsverket stödjer kommunerna i arbetet med att utveckla måltiderna inom äldreomsorgen utifrån ett helhetsperspektiv.

BESÖKSADRESS
Sveavägen 25, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 3546
103 69 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se