Inga samband mellan vetekonsumtion och sämre hälsa

Publicerat 2014-02-18 | Postat ämne är: fullkorn, undersökning, vete,

Vetet blir ibland anklagat för att vara boven bakom en försämrad hälsa. En ny studie visar att konsumtion av fullkorn från vete tvärtom motverkar att vi drabbas av diabetes, hjärtkärlsjukdom och övervikt.

Förr i tiden var vete och vetemjöl en lyxvara som bara de rika hade tillgång till och som användes främst till finbröd och bakverk. Ju vitare mjölet var och ju mindre fibrer det innehöll, desto finare var det. Vetet var krävande att odla och också av den anledningen en lyxvara. Idag är vetet det sädesslag som odlas mest i världen, även i Sverige. Det är bara majs och ris som odlas i större utsträckning.

Trots sin användbarhet och stora spridning har vetet under senare år börjat få skulden till en försämrad folkhälsa. Det påstås ge krånglande magar, göra oss överviktiga och ge svajigt blodsocker.

Nu konstaterar forskare att vetet inte är boven bakom detta. En ny studie fann inga samband mellan försämrad hälsa och vetekonsumtion – tvärtom motverkar fullkorn av vete att vi drabbas av diabetes, hjärtkärlsjukdom eller går upp i vikt.

The European Food Information Council (EUFIC) presenterade för en tid sedan studien, som är resultatet av en genomgång av den vetenskapliga litteraturen gällande de påstådda negativa effekterna på vår hälsa av att äta vete. Studien gjordes av bland annat institutionen för Human Biologi vid universitetet i Maastricht, Holland, och en vetenskapsgrupp i växtbiologi vid Rothamsted Research i Storbritannien.

EUFIC tar också upp debatten kring dagens diettrender som LCHF. Man konstaterar att det i debatten ofta saknas resonemang kring de multifaktoriella orsakerna till fetma. Ofta tillskrivs tyvärr enstaka livsmedel eller ingredienser som vållande till fetma.

EUFIC behandlar också de påståenden som hjärtläkaren WR Davis tar upp i sin bok ”Wheat Belly” (2011) om att vetekonsumtionen skulle ge negativa hälsoeffekter, att vetestärkelsen skulle vara annorlunda än stärkelse från exempelvis bananer, potatis och grönsaker samt att vetestärkelsen skulle höja blodsockret och generera ett missbruksliknande ätbeteende som slutligen leder till fetma. Författarna bakom studien bemöter dessa påståenden genom att bland annat peka på historiska faktum som att hela befolkningsgrupper som haft vete som enda energikälla inte har varit överviktiga eller gått upp i vikt. Man påvisar också att det sker en ökning av överviktiga i befolkningar som äter lite vete, till exempel i Asien.

Författarna påpekar att ett ökat fullkornsätande minskar risken för diabetes, hjärtkärlsjukdom samt vissa typer av cancer och att ett ökat fullkornsätande ger bättre viktkontroll. Författarna menar att det bara är personer som lider av intolerans och allergi som ska undvika vete. Att fetma har ökat parallellt med en ökad konsumtion av vete menar man har inget samband.

BESÖKSADRESS
Sveavägen 25, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 3546
103 69 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se