Brödet – en viktig roll för inlärning?

Publicerat 2014-10-17 | Postat ämne är: BRÖD, livsmedelsverket, skola,

Enligt Livsmedelsverket hör bröd till våra viktigaste energikällor. Men de understryker att det ska vara bröd med hög halt fullkorn. I deras råd ”Bra mat i skolan” beskrivs bra skolmat som den som eleverna tycker om och känner igen men som ändå utmanar deras smaker och preferenser. 

På Brödinstitutet ser vi att brödet spelar en viktig roll som en del i skolmåltiden.Om eleverna ska må bra och kunna koncentrera sig så måste de äta en god och näringsriktig lunch. Med en servering av både mjukt och hårt bröd i skolan, blir variationen större, men framförallt lockar brödet elever till matsalen och i slutändan är det elever som äter. Precis som Livsmedelsverkets råd säger så äter barn det de känner igen och alla har en relation till just bröd och gillar det.

Attityder avgör
Enligt forskare så är det flera olika faktorer som avgör hur bra elever äter av skolmaten vilket i sin tur påverkar inlärningen. Enligt Christine Persson Osowski, postdoktor vid Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala Universitet så har attityden en stor del i hur skolmåltiden uppfattas. ”Jag märkte vid min studie kring attityder att det fanns otroligt mycket förutfattade meningar kring skolmaten, både från elever men också ifrån lärare och föräldrar vilket i sin tur påverkar det slutgiltiga intaget.”

Kostchefen i Eslöv, Birgitta Asterland håller med. ”Vi hade invigning för en nyrenoverad matsal och bara genom att uppmärksamma något nytt och fräscht ledde till att fler elever åt skolmaten. Det handlar mycket om attityder när man kommer upp på högstadie- och gymnasienivå.”

Enligt Birgitta började de servera mjukt bröd till gymnasieeleverna för att behålla dem i matsalen. ”Om man frågar eleverna själva så är brödet en avgörande faktor för att de ska vilja äta hos oss, annars går de till närbutiken och köper bröd, så då tog vi beslutet att servera mjukt bröd varje lunch.”

Måltidsmiljön är ofta ett problem
Måltidsmiljön är ytterligare en viktig faktor som påverkar elevers ätande. Enligt SkolmatSveriges rapport ”Skolmåltidens kvalitet” som genomfördes under 2013 så säger 41 procent av skolorna att de upplever ljud och buller i skolmatsalen som ett problem. Andra faktorer som enligt rapporten påverkar elevernas ätande var bland annat matens smak och uppläggning, grupptryck och vuxna förebilder.

Höj kunskapsnivån om betydelsen kring frukost
Frukost är en annan omtalad del i ungdomars matintag. I en omfattande europeisk studie som släpptes för cirka 1,5 år sedan visades alarmerande låga siffror på ungdomars frukostintag i åldern 12-17 år. Endast varannan elev åt någon from av frukost. Lena Hallström som arbetar vid Mälardalens Högskola var ansvarig för studien.

”Denna studie visade verkligen behovet av att höja kunskapsnivån om den hälsomässiga betydelsen av frukost bland europeiska ungdomar”, säger hon.

”I forskningsresultaten kunde jag även se ett samband mellan frukost och kondition. De ungdomar som åt regelbunden frukost hade i regel bättre kondition än de som inte åt regelbunden frukost.”

Någon som tagit fasta på frukostens betydelse för skolelever är Johan Granström, kock på Ekenässkolan i Eslöv.

”Ja, vi började för ett tag sedan med små frukostpåsar innehållande en macka, en frukt och en juice för 10 kr. Det har slagit väl ut bland våra elever och vi hoppas kunna fortsätta med detta. Sedan serverar vi alltid mjukt bröd till våra elever, varje dag. Många tror att de ska äta sig mätta på bröd men om de vet att det alltid finns tillhands så blir de lugna och äter mer med måtta.”

BESÖKSADRESS
Sveavägen 25, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 3546
103 69 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se