Livsmedelsstrategin behöver anpassas till 1 planet – Almedalsseminarium

Brödinstitutets Almedalsseminarium den 6 juli resulterade bland annat i ett flertal medskick till vad regeringens nya livsmedelsstrategi behöver innehålla. En sammanfattning av vad som framkom följer här.

  • Det är helt nödvändigt att strategin håller sig inom ramen för 1 planet, dvs anpassar sig efter de klimat- och miljöutmaningar som finns och som också är tydligt beskrivna i klimatmålen vid Parismötet december 2015.
  • Strategin måste ta upp frågan om hur vi äter, på tallriken, inte bara hur maten produceras.
  • Stimulering för framtagande hälsosam och klimatsmart är nödvändig samt tydlighet i hur denna mat ska nå befolkningen.
  • Utrymme för innovation och nytänkande kring livsmedelsproduktion är centralt.
  • Mätbarhet för hållbarhetsaspekten är helt nödvändig i  livsmedelsstrategin.

Medverkande på seminariet var:

  • Anna Richert, WWF
  • Maria Smith, ICA
  • Marianne Backrud Hagberg, Kost & Näring
  • Matilda Ernkrans (S), Miljö- och jordbruksutskottet
  • Åsa Brugård Konde, Livsmedelsverket

Maria Sitell, moderator

Här hittar du bildspelet om hur klimatsmart och hälsosam mat samspelar.

BESÖKSADRESS
Sveavägen 25, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 3546
103 69 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se