BRÖDKONSUMTIONEN I SVERIGE

Brödkonsumtionen har legat relativt konstant på 1 kg per person och vecka.

Vi äter mellan 50 och 55 kg bröd per person och år, med andra ord omkring 1 kg per vecka. Tvärtom mot vad många tror har brödkonsumtionen inte minskat utan tvärtom legat relativt konstant de senaste 20 åren med en viss ökning.

För mer detaljerad information hänvisar vi vidare till Jordbruksverkets statistik.

Spela video om brodskiva-frukter

Visste du att vi har ätit bröd i minst 10 000 år? 

Vi har ätit bröd i över 10 000 år och det var i och med att vi började odla spannmål som vi blev bofasta och byar och senare större samhällen bildades. Man har funnit rester av brödbakning från järnåldern. Bröd och andra spannmålsprodukter är det vi kallar för stapelvaror i vår del av världen.

Vi har ätit bröd i över 10 000 år

Det har också hänt en hel del sen dess och bröd är och kommer fortsätta vara gott och bra för oss, och planeten, även i framtiden.