Vetenskapen bakom vad vi säger del 2

Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, alltid med vetenskapen som grund.

Här finner du en sammanfattning av det vetenskapliga underlaget som Brödinstitutet lutar sig emot avseende

  • celiaki, glutenfritt, IBS och FODMAP
  • bröd och klimat.

För det vetenskapliga underlaget kring mat och hälsa i stort och om kolhydrater och fullkorn hänvisar vi hit.

OM GLUTEN CELIAKI, IBS OCH FODMAP

Boken Wheat Belly (sv. Brödberoende) av William Davis har rönt stor uppmärksamhet. Här är en vetenskaplig recension av boken skriven av Julie Jones.

Finns glutenkänslighet utan att det är celiaki? IS GLUTEN A CAUSE OF GASTROINTESTINAL SYMPTOMS IN PEOPLE WITHOUT CELIAC DISEASE? Från Gibsons forskargrupp i Australien, ledande inom forskning kring ”Non Celiac Gluten Sensitivity: NCGS”.

Aktuell sammanfattning kring celiaki på svenska. CELIAKI EN VANLIG SJUKDOM SOM ÄR LÄTT ATT MISSA. Läkartidningen 2014. Från den arbetsgrupp för celiaki som finns inom Svenska Läkaresällskapet.

I nedanstående youtubeklipp med medverkan av Anneli Ivarsson finns flera referenser till vetenskapliga artiklar:
Föredrag: GLUTENINTOLERANS – VANLIGT OCH OFTA MISSAT (2014), ca 15 min
Föredrag: Glutenfritt: Trendig diet som döljer en folksjukdom (2015), ca 15 m

Den första randomiserade kontrollerade studien i USA där FODMAP jämförs med mNice riktlinjer. Studien är gjord på diarrédominerade personer och FODMAP visade sig ge signifikant bättre symtomlindring i alla parametrar, framförallt smärta och uppblåsthet.

En prospektiv studie på kostbehandlingen FODMAP som visar goda resultat och att deltagarna efter drygt ett år fortfarande höll sig till kostbehandlingen med kvarstående symtomlindring.

En sammanfattning av forskningsläget för FODMAP Slutsatserna är att kostbehandlingen hjälper en stor del (upp till 86 procent) av personer med IBS och att en förutsättning för lyckat resultat är att behandlingen görs tillsammans med en FODMAP-utbildad dietist.

KLIMAT OCH MAT

International Journal of LCA. Moberg E, Andersson M, Säll S, Hansson PA, Röös E (2019) Determining the climate impact of food for use in a climate tax – design of a robust model. (Fastställa klimatpåverkan av mat för användning i en klimatskatt – design av en robust modell). (Uppdaterad mat – klimatlista)

Mat- och klimatlistan Sveriges lantbruksuniversitet, Elin Röös, 2012.

Journal of Cleaner Production. Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories (Systematisk granskning av växthusgasutsläpp för olika färska livsmedelskategorier)

Science. Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers (Minska livsmedlets miljöpåverkan genom producenter och konsumenter)

The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health  Till nedladdning av rapporten.

BESÖKSADRESS
Sveavägen 25, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 3546
103 69 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se