Det vetenskapliga underlaget

Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, alltid med vetenskapen som grund. Här är en sammanfattning av det vetenskapliga underlaget som Brödinstitutet lutar sig emot.

Som grund för vad vi säger ligger de Nordiska näringsrekommendationerna.

Rekommendationerna i sin helhet, från Nordiska ministerrådet finns här
Svenska sammanfattning från Livsmedelsverket finns här
Kostråden från Livsmedelsverket finns här.

FULLKORN & KOLHYDRATER

Sammanfattande studier

Om sambandet mellan fullkorn och diabetes typ 2

Om sambandet mellan fullkorn och hjärt- och kärlsjukdomar

Om sambandet mellan fullkorn och tjock- och ändtarmscancer

Om sambandet mellan fullkorn och dödlighet

Om mikrobiotans (tarmflorans) betydelse för om fullkornsrik kost ger:

Studier kring fullkorn och tarmhälsa

Om råg och hälsoeffekter

Intag av fullkorn med mera är hämtat från Riksmaten, Livsmedelsverket

För en en sammanfattning av det vetenskapliga underlaget som Brödinstitutet lutar sig emot avseende

  • celiaki, glutenfritt, IBS och FODMAP
  • bröd och klimat

hittar du det här.

BESÖKSADRESS
Storgatan 19, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 556 80
102 15 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se