Det vetenskapliga underlaget

Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, alltid med vetenskapen som grund. Här är en sammanfattning av det vetenskapliga underlaget som Brödinstitutet lutar sig emot.

Som grund för vad vi säger ligger de Nordiska näringsrekommendationerna.

Rekommendationerna i sin helhet, från Nordiska ministerrådet finns här
Svenska sammanfattning från Livsmedelsverket finns här
Kostråden från Livsmedelsverket finns här.

FULLKORN

Sammanfattande studier:

Om sambandet mellan fullkorn och diabetes typ 2

Om sambandet mellan fullkorn och hjärt- och kärlsjukdomar

Om sambandet mellan fullkorn och tjock- och ändtarmscancer

Om sambandet mellan fullkorn och dödlighet

Om mikrobiotans (tarmflorans) betydelse för om fullkornsrik kost ger:

 Studier kring fullkorn och tarmhälsa

Om råg och hälsoeffekter

Intag av fullkorn med mera är hämtat från Riksmaten, Livsmedelsverket

OM GLUTEN CELIAKI, IBS OCH FODMAP

 • Boken Wheat Belly (sv. Brödberoende) av William Davis har rönt stor uppmärksamhet. Här är en vetenskaplig recension av boken skriven av Julie Jones.
 • Finns glutenkänslighet utan att det är celiaki? IS GLUTEN A CAUSE OF GASTROINTESTINAL SYMPTOMS IN PEOPLE WITHOUT CELIAC DISEASE? Från Gibsons forskargrupp i Australien, ledande inom forskning kring ”Non Celiac Gluten Sensitivity: NCGS”.
 • Aktuell sammanfattning kring celiaki på svenska. CELIAKI EN VANLIG SJUKDOM SOM ÄR LÄTT ATT MISSA. Läkartidningen 2014. Från den arbetsgrupp för celiaki som finns inom Svenska Läkaresällskapet.
 • I nedanstående youtubeklipp med medverkan av Anneli Ivarsson finns flera referenser till vetenskapliga artiklar:
  Föredrag: GLUTENINTOLERANS – VANLIGT OCH OFTA MISSAT (2014), ca 15 min
  Föredrag: Glutenfritt: Trendig diet som döljer en folksjukdom (2015), ca 15 m
 • Den första randomiserade kontrollerade studien i USA där FODMAP jämförs med mNice riktlinjer. Studien är gjord på diarrédominerade personer och FODMAP visade sig ge signifikant bättre symtomlindring i alla parametrar, framförallt smärta och uppblåsthet.
 • En prospektiv studie på kostbehandlingen FODMAP som visar goda resultat och att deltagarna efter drygt ett år fortfarande höll sig till kostbehandlingen med kvarstående symtomlindring.
 • En sammanfattning av forskningsstödet för FODMAP Slutsatserna är att kostbehandlingen hjälper en stor del (upp till 86 procent) av personer med IBS och att en förutsättning för lyckat resultat är att behandlingen görs tillsammans med en FODMAP-utbildad dietist.

KLIMAT OCH MAT

BESÖKSADRESS
Storgatan 19, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 556 80
102 15 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se