Varför är det så skruvat med kolhydrater?

Matoron minskar samtidigt som kolhydrater fortfarande dras över en kam och vi längtar tillbaka till Anslagstavlan.
Så kan det årliga rundabordsmötet hos Brödinstitutet den 22 januari sammanfattas. En rejäl genomgång av hur olika kolhydrater är presenterades. Forskningsläget kring fullkorn togs upp och en nyligen genomförd studie av United Minds visade hur matoron är på väg ner och att fullkorn är populärt samtidigt som rädslan för gluten kvarstår. Rundabordsmötet innehöll också en diskussion om det kan vara så att det stora inflödet av budskap är anledningen till att fler väljer ”fritt från-produkter” för att helt enkelt minimera risken för att äta något som inte är bra för oss.

BESÖKSADRESS
Sveavägen 25, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 3546
103 69 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se