Är fullkorn folkhälsans doldis?

Den 1 februari 2018 höll Brödinstitutet ett runda-bordssamtal om fullkornets starka hälsoeffekter. En panel bestående av professor i mat & hälsa vid Chalmers tekniska högskola, Rikard Landberg, journalist och löparcoach Petra Månström och Brödinstitutets talesperson. tillika dietist, Maria Sitell deltog i ett samtal med ett 20-tal journalister under ledning av moderator Ingela Stenson. Samtalet tydliggjorde att fullkorn numera är den kostfaktor som har starkast evidens för att förebygga några av våra stora levnadsvanesjukdomar parallellt med att 9 av 10 äter för lite fullkorn samtidigt som vi nu ser en ökning i efterfrågan kring just fullkorn.
Nedan följer ett referat av samtalet samt en sammanfattning av det vetenskapliga läget idag.

BESÖKSADRESS
Sveavägen 25, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 3546
103 69 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se