Vetenskapligt underlag om fullkornens effekter

Sammanfattningar om fullkornets hälsoeffekter

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28228693

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23411562

World Cancer Research september 2017

 

Om sambandet mellan fullkorn och diabetes typ 2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26098118

The Journal of Nutrition July 2018

 

Om sambandet mellan fullkorn och hjärt- och kärlsjukdomar

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26888710

 

Om sambandet mellan fullkorn och tjock- och ändtarmscancer

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22074852

http://www.aicr.org/press/press-releases/2017/new-report-whole-grains-link-to-lower-colorectal-cancer-risk-for-first-time.html

 

Om sambandet mellan fullkorn och dödlighet

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29091078

 

Om mikrobiotans (tarmflorans) betydelse för om fullkornsrik kost ger:

… skillnader i blodsockersvar eller inte. Visar att en viss mikrobiota leder till att blodsockret sänks efter intag av kornkärnor medan en annan inte gör det.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%A4ckhed+AND+bj%C3%B6rck

… viktminskning eller inte. De som gick ner mest i vikt då de åt en fiberrik kost hade ett specifikt förhållande mellan två typer av bakterier jämfört med dem som inte gick ner i vikt då de åt en fiberrik kost.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Astrup+AND+prevotella

 

Studier kring fullkorn och tarmhälsa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25770259

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23609775

 

Om råg och hälsoeffekter

https://www.nordicryeforum.info/

BESÖKSADRESS
Storgatan 19, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 556 80
102 15 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se