Faktafilmer

Bröd är gott och bröd är klimatsmart. Fullkorn finns bara i spannmål och fullkorn ger hälsa.
Se en eller två eller flera faktafilmer om brödet för 10 000 år sedan till idag.

BESÖKSADRESS
Storgatan 19, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 556 80
102 15 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se