Foto: Brödinstitutet

KLIMATPÅVERKAN

Bröd och andra spannmålsprodukter är något av det mest klimatsmarta vi kan äta och ligger på samma nivå som baljväxter, det vill säga bönor, ärtor och linser.

Bröd är bra både för vår och planetens hälsa då det ger små ekologiska fotavtryck, det vill säga har liten påverkan på klimatet. Med hela produktions- och distributionskedjan i åtanke är bröd ett av de livsmedel som påverkar klimatet allra minst. I snitt ger bröd 1 kg CO2-ekv (koldioxidekvivalenter) per kilo. Bröd bakas väldigt effektivt och i princip utan svinn. Nästan allt mjöl som används i Sverige odlas och mals även här i landet.

Mellan 20 och 25 procent av klimatutsläppen beräknas komma från mat. Spannmål har överlag en lägre klimatpåverkan än nästan all annan mat. Spannmål överlag är en effektiv gröda eftersom man får ut mycket livsmedel per odlad yta. Sädesslagen som används är dessutom anpassade utifrån våra väder- och klimatförhållanden. När säden mals till mjöl blir det till skillnad från mycket annan råvaruproduktion ytterst lite svinn, då resterna av säden används till annat. Bagerier med sina stora, välutvecklade ugnar har dessutom låg energiåtgång. Oavsett om du köper ditt bröd i bageri, mataffär eller bakar själv, är allt bröd klimatsmart.

Vattenbehovet för att producera bröd är lågt. Mängden kan jämföras med te som kräver 4,5 gånger mer samt nötkött som kräver nästa 9 gånger mer vatten än motsvarande mängd för att baka bröd.

Mellan 20 och 25 procent av klimatutsläppen beräknas komma från mat.

klimatlistan
Barillapyramiden

Barilla tog 2015 fram den uppochnedvända matpyramiden för att visa på vilken mat vi ska äta för både hälsan och klimatet:

Att räkna CO2-ekv är inte tillräckligt för att ge en helt rättvisande bild av klimatpåverkan. Att mäta energitäthet per utsläpp är också centralt för en heltäckande bild. Därför är hållbar nutrition (sustainable nutrition) ett område som nu tar större plats. Hållbar nutrition tittar på matens kombinerade påverkan på hälsan, miljön och klimatet.