Foto: Lisa Fotios

Gröna proteiner

Att äta protein från växtriket är en viktig aspekt för att äta klimatsmart.

Bröd innehåller mellan 8 och 12 procent protein och är, vågar vi påstå, alltför bortglömt i diskussionerna om hur vi löser det så kallade proteinskiftet. Alltså att vi behöver välja mer växtbaserat protein och mindre animaliskt. I Brödtermometern från november 2020 framgår det tydligt att spannmålsproteinet står i skymundan då omkring 20 procent planerar att äta mindre bröd för klimatets skull istället för, som det borde om vi utgår från vad klimatforskningen säger, äta mer av de gröna proteinerna där spannmålsprodukter är centrala.

Parallellt blir det mer och mer tydligt att upptaget i kroppen av det växtbaserade proteinet har stora utmaningar. Att äta lite kött, att utnyttja den så kallade köttfaktorn visar på stora hälsofördelar för mineralupptaget i de gröna proteinerna. En tredjedel av tonårsflickorna har idag järnbrist, en fjärdedel av kvinnor i fertil ålder.

Hänvisar vidare till en artikel som beskriver hur vi i Sverige lättast får i oss bra protein med en större andel gröna sådana.