Publicerad 2019-08-15

Rubriksättarnas julafton om celiaki

För barn med riskgener för celiaki (glutenintolerans) ökar risken att utveckla sjukdomen vid glutenintag. Det visar en studie som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA häromdagen. Och då det blev julafton för rubriksättarna på Sveriges tidningar som i 9 fall av 10 i beskriver att gluten ökar risken för celiaki, lite överlag. Men låt mig förklara, det finns några fler faktorer att beakta.

Den stora studien i JAMA, med författare från Lund, omfattar 40 000 barn från Sverige, Finland, USA och Tyskland som screenades för celiaki. I denna grupp fanns 6 000 barn (dvs 15 procent) som bar på riskgenen för celiaki. Av dessa utvecklade 7 procent celiaki  och risken ökade ju mer gluten de hade ätit. I studien gjordes kostdagböcker upp till 5 års ålder. 18 procent hade att så kallat förstadium men utvecklade inte sjukdomen.

I Vetenskapsradions intervju  med en av forskarna, docent Daniel Agardh vid Lunds universitetssjukhus, säger han att orsak och samband inte är studerade utan att det är en ren observationsstudie. Forskarna tycker att det nu behövs randomiserade kontrollstudier – som alltså visar på  orsak och samband –  för att ta reda på de bakomliggande orsakerna. Jag håller med, det här är mycket intressant!

Daniel Agardh säger i samma artikel att det här är en observationsstudie av barn som bär på riskgener. De allra flesta barn kan äta hur mycket bröd som helst utan att utveckla celiaki.

Hur vet man då om har en riskgen?
Svaret är det vet man inte. Barn som bedöms ha ökad risk för att få celiaki kan hittas genom blodprov, vilket sker i samband med läkarbesök. Risken för att få celiaki beror bland annat på ärftlighet. Finns släktingar som har celiaki eller typ 1-diabetes ökar risken. Både celiaki och typ 1-diabetes är så kallade autoimmuna sjukdomar vilket betyder att kroppen angriper sin egen vävnad. Andra autoimmuna sjukdomar är till exempel MS och reumatism. Det finns även andra riskfaktorer som kön och i vilket land man bor.

Sammanfattningsvis

  • Studien visar att bland de barn som hade riskgenen ökade risken att få celiaki och att mängden hade betydelse för riskökningen.
  • Även om risken var högre, var det ändå bara 7 procent av barnen med riskgener som utvecklade celiaki.
  • Studien visar att de allra flesta (93 procent) med riskgenen  inte utvecklade celiaki.
  • En av studiens forskare säger att de allra flesta barn kan äta hur mycket bröd som helst utan att utveckla celiaki.
  • Ytterligare studier kan ge mer klarhet i vad som är orsak och verkan. Det ser jag mycket fram emot.

Läs gärna mer här för ytterligare fakta kring metodval samt för ytterligare länkar i frågan.

Vetenskap & hälsa
Elding -Ponten

/Maria Sitell, talesperson och dietist, Brödinstitutet

 

Dela
Kopiera länk till inlägget

Ja tack, jag vill prenumerera på nya inlägg från bloggen ”Bröd och annat väsentligt”.

BESÖKSADRESS
Storgatan 19, Stockholm

POSTADRESS
Brödinstitutet AB
Box 556 80
102 15 Stockholm

KONTAKT
Maria Sitell

M 0707-64 58 84
T 08-762 67 95
E maria@brodinstitutet.se